Niet betaalde facturen

Bij een niet betaalde factuur (ofwel oninbare vordering) kun je de btw terugvragen.

“Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering.

De leverancier kan zijn op aangifte betaalde btw terugvragen zodra het zeker is dat zijn vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. Nieuw is dat de vordering in ieder geval 1 jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, als oninbaar wordt aangemerkt. Daarnaast hoeft voor de teruggaaf geen apart verzoek meer te worden ingediend. De teruggaaf kan worden verwerkt in de btw-aangifte.”

Voor meer informatie over deze regeling klik hier.


Opslaan als niet inbaar

Vanuit het factuur overzicht kun je de openstaande factuur via de kolom "Acties" via "Betaling > Geavanceerd > Opslaan als niet inbaar" op niet inbaar zetten.

Opslaan als niet inbaar

Nog hulp nodig? Neem contact op Neem contact op