Betalingstermijn, incasso kosten en wettelijke rente

Instellen van de Betalingstermijn
Het instellen en automatiseren van de betalingstermijn kan via "Instellingen >Betalingen > Betalingstermijn". Je kunt hier kiezen uit een aantal sjablonen zoals herinnering, aanmaning en ingebrekestelling. Daarnaast kun je de periode bepalen en het wel of niet automatisch laten versturen.

De betalingstermijn is wettelijk bepaald
Als er niets is afgesproken in de overeenkomst met de afnemer, dan dient de factuur binnen 30 dagen betaald te worden. Wanneer hier wel iets over is opgenomen in je overeenkomst, dan kan er van de 30 dagen worden afgeweken en kan de afnemer maximaal 60 dagen de tijd krijgen om de betaling te verrichten. Er is een uitzondering op de maximale betalingstermijn van 60 dagen. Deze uitzondering geldt alleen tussen MKB bedrijven wanneer voor zowel de klant als de leverancier er geen nadelige gevolgen zijn. In dat geval mogen klant en leverancier in samenspraak een andere betalingstermijn opnemen in de overeenkomst.
Voor grote ondernemingen en overheden is deze uitzondering niet van toepassingen.

Zie voor meer informatie: https://ondernemersplein.kvk.nl/betalingstermijn-incassokosten-en-wettelijke-rente/

Incasso kosten
Het voorkomen dat afnemers te laat zijn met het betalen van hun factuur. In dat geval mag je een vergoeding rekenen voor de incassokosten. Je investeert immers tijd en moeite om wanbetalers te dwingen tot betalen.

Zie voor meer informatie en de staffel:  https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Paginas/Staffel-Buitengerechtelijke-Incassokosten.aspx

Wettelijke rente
Wanneer de afnemer na de vervaldatum nog niet kan betalen dan mag je wettelijk rente in rekening brengen. De wettelijke rente kan een aantal keer per jaar veranderen, daarom berekenen wij deze rente automatisch.

14 dagen aanmaning
Bij facturatie naar consumenten moeten de incassokosten en wettelijke rente minimaal 14 dagen vooraf worden aangekondigd (Wet Incasso Kosten). Dit kan door een aanmaning te sturen waarin deze kosten worden aangekondigd.

Administratiekosten
Andere benamingen zoals administratiekosten, herinneringskosten of aanmaningskosten vallen volgens de wetgeving onder de noemer incassokosten en mogen niet extra worden gerekend.

Nog hulp nodig? Neem contact op Neem contact op