Factuur maken

Je maakt een nieuwe factuur aan door via ‘Facturen’ > ‘Nieuwe factuur’ aan te klikken.

Verplichte velden
De verplichte velden zijn: Bedrijfsnaam, Contactpersoon, Productnaam, Aantal en Prijs.

Aan
Onder het kopje ‘Aan’ kun je de bedrijfsnaam, een contactpersoon of een contactgroep selecteren. Heb je nog geen contact toegevoegd, dan kun je op ‘Contact toevoegen’ klikken. Er verschijnt dan een beknopte versie van de optie ‘Contactpersoon toevoegen’ die hierboven is beschreven.

Datum
Hier kun je de factuurdatum, de vervaldatum en de cyclus invoeren. De factuurdatum is de dag waarop de factuur verzonden moet worden. Stel je de factuurdatum in op overmorgen en klik je op verzenden, dan wordt de factuur ingepland en automatisch overmorgen verzonden. De vervaldatum is de datum waarop de factuur moet zijn voldaan. Wil je deze factuur periodiek versturen, dan kun je dit instellen bij de ‘Cyclus’.

Details
Hier kun je instellen of er wel of niet gebruik wordt gemaakt van incasso en of, en hoeveel procent, korting er over de gehele factuur wordt berekend. De incasso kun je alleen instellen als de klant hier toestemming voor heeft gegeven. Dan kun je instellen of er geen of een automatische incasso voor deze factuur geldt.

Producten
Vervolgens kun je onder de ‘Productnaam’ een product toevoegen. Je kunt hier ook een categorie selecteren, dan worden alle producten binnen de categorie op de factuur gezet en kun je ze allemaal afzonderlijk aanpassen. Per product kun je een omschrijving opgeven.

Rubrieken
Door op het rubriek icoontje te klikken opent er zich een pulldown waar je per productregel een rubriek kunt toewijzen. Ook is het mogelijk om voor alle productregels gelijktijdig een rubriek toe te wijzen. Dit gaat via het bovenste rubriek icoontje

Periodiek
Als het product op een periodieke factuur staat, kun je door op de ‘i’ te gaan staan extra informatie vinden. Je kunt dan gebruik maken van bepaalde variabelen, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft aan te passen.

Aantal, prijs & korting
Je kunt hierachter het aantal, de prijs, de korting en het btw-percentage opgeven. Vervolgens wordt het totaal per product en voor de factuur berekend.

Incl. of excl. btw
Je kunt er voor kiezen om de factuur inclusief of exclusief btw te versturen door bij de prijs of het totaal op de lichtgrijze tekst te klikken.

Bijlage
Ook is het mogelijk om een bijlage mee te sturen met de factuur. Deze kun je onderaan toevoegen. Naast het toevoegen van de bijlage kun je ook een opmerking toevoegen die onderaan de factuur zal komen te staan. Ook is het mogelijk om een notitie te maken bij de factuur die niet zichtbaar zal zijn voor de klant.

Versturen
Voordat je de factuur verstuurd, kun je de factuur bekijken door op ‘Voorbeeld factuur’ te klikken. Als je helemaal tevreden bent met de factuur kun je deze versturen. De opmaak van de factuur is aan te passen, mocht je jouw huisstijl willen integreren in de factuur. Dit wordt uitgelegd op blz. 11. Als je op het pijltje naast ‘Versturen’ klikt, krijg je de volgende opties.

Nog hulp nodig? Neem contact op Neem contact op