Twinfield

De contacten, verstuurde en inkomende facturen kunnen automatisch worden verstuurd van efactuurdirect naar Twinfield.

Optioneel kunnen rubrieken van efactuurdirect worden gekoppeld aan een grootboekrekening voor inkomende facturen.

Bepaal met de startdatum vanaf welke factuurdatum de boekingen moeten worden geplaatst in Twinfield. Dit hoeft eenmalig ingesteld te worden.

Aanpassingen in contacten zullen worden bijgewerkt in Twinfield. Facturen worden eenmalig verstuurd.

Let erop dat de grootboekrekeningen in efactuurdirect onder Import & Export overeenkomen met Twinfield. Indien er meerdere administraties in Twinfield aanwezig zijn kun je de gewenste administratie opgeven. Standaard zal er worden gesynchroniseerd met de huidig geopende administratie in Twinfield.
Rubrieken kunnen worden gebruikt om per productregel een andere grootboekrekening te koppelen. Op deze manier kunnen inkomende facturen direct op de juiste grootboekrekening worden gekoppeld. Dit kan worden ingesteld via "Instellingen -> Rubrieken -> Acties" 

Indien automatische export staat geactiveerd, zullen de gegevens elke nacht naar Twinfield worden geƫxporteerd. Het is in dit geval raadzaam om een administratie te selecteren en niet op huidig te laten staan.

Factuur link toevoegen:
Om de factuur link binnen Twinfield te activeren moet de volgende instelling worden aangepast in Twinfield:
Ga naar menu tabblad Algemeen>Administratie-instellingen>Dagboeken en selecteer het dagboek voor verkoop of inkoop.

Geef bij "Vrij tekstveld 2" de volgende waardes op:
-Gebruik: Toegestaan
-Naam: ID
-Plaats: Kopveld
-Type: Tekst

Geef bij "Document imaging" de volgende waardes op:

Voor facturen:
-Naam: Factuur
-Link: https://accountnaam.efactuurdirect.nl/index/invoices_view/show/$FreeText2$

Voor inkomend:
-Naam: Inkomend
-Link: https://accountnaam.efactuurdirect.nl/incoming/index/show/$FreeText2$

In onze instellingen pagina kun je daarna bij "Exporteer ID" de waarde $FreeText2$ kiezen en opslaan.

Boekstuknummer voor inkomende facturen:
Voor inkomende facturen sturen wij ons boekstuknummer mee naar "Vrij tekstveld 1"

Geef bij "Vrij tekstveld 1" voor inkoop de volgende waardes op:

-Gebruik: Toegestaan
-Naam: Boekstuk
-Plaats: Kopveld
-Type: Tekst

Bekende foutmeldingen:
- "De code voldoet niet aan het formaat 1####."
Pas het dimensie type aan in Twinfield via Instellingen->Algemene instellingen->Dimensie type en zet deze voor debiteuren op *.

- "Het is niet gelukt de eerste vrije code aan te maken die voldoet aan formaat *."
Er staat in dit geval een (*) ingesteld in Twinfield bij het formaat van debiteuren/crediteuren waardoor Twinfield geen nummering kan bepalen voor nieuwe contacten.
Aangezien Twinfield zelf de nummering bepaald zal het formaat in Twinfield moeten worden ingesteld.

Nog hulp nodig? Neem contact op Neem contact op